Produkty

Poľnohospodárstvo, záhradníctvo

Poľnohospodárstvo, záhradníctvo

Kvapková závlaha patrí k široko používaným technológiám najmä v záhradníctve a poľnohospodárstve. Ich hlavnou výhodou je presné dávkovanie vody priamo k rastlinám, vďaka ktorému je dosiahnutá úspory vody a energie v porovnaní s klasickými závlahami postrekom. Divízia závlah Toro Ag dodáva tieto moderné technológie takmer po 3 desaťročia. Výsledkom použitia kvapkových technológií sú zdravšie plodiny bez chorôb.