Produkty

Ventily pre športové plochy« späť

Ventily pre športové plochy
undefined undefined
 

Elektromagnetické ventily pracujú ako hydraulické ventily. Skladajú sa z dvoch komôr – spodnej komory, ktorou preteká voda pri otvorení ventilu a hornej komory s membránou. Aby sa tlak kvapaliny dostal do hornej komory, sú komory prepojené malým vstupným otvorom. Pokiaľ je ventil uzavretý, tak na membránu pôsobí tlak z oboch strán, vďaka väčšej hornej ploche membrány je tlačená membrána dole do sedla ventilu a ventil je uzavretý. V okamžiku, kedy cievka ventilu dostane elektrický impulz, dôjde k otvoreniu výstupného otvoru, ktorý umožní odtiecť vode z priestoru nad membránou. Tým dôjde zároveň k poklesu tlaku nad membránou a tá sa nadvihne a umožní prietok vody. Veľkosti vstupného a výstupného otvoru hornej komory ovplyvňujú rýchlosť zatváraniu ventilu. Táto rýchlosť je veľmi dôležitá z dôvodu možného vzniku vodných rázov pri uzatváraní ventilu.