Služby

Toro Greensmaster TriFlex

Toro Greensmaster TriFlex
 

Revoluční sekačky Greensmaster TriFlex s vřetenovými jednotkami přesně kopírujícími povrch s produktivitou pojezdové sekačky při přesnosti sekačky ručně vedené. Pro nejkvalitnější střih golfového greenu, odpaliště nebo fotbalového hřiště.

Toro Dingo TX 1000

Toro Dingo TX 1000
 

Nové Toro Dingo TX 1000 je obrovský krok v inovaci, výkonnosti a univerzálnosti kompaktních nakladačů.

Poradenstvo

Vďaka skúsenostiam z praxe môžeme ponúknuť poradenskú činnosť v oblastiach blízkych nášmu sortimentu.

Zavlažovacie systémy


Vypracovávame:

  • návrh optimálneho zavlažovacieho systému
  • výber vhodných typov postrekovačov, ventilov a riadiacich jednotiek
  • hydraulické výpočty optimalizácie dimenzie potrubia
  • analýzy výdatnosti vodných zdrojov z hľadiska ich možnosti pre využitie na závlahu
  • návrh čerpadla, jeho umiestnenie
  • návrh spínania a istenia hydraulického systému
  • výpočet objemu retenčnej nádrže