Sečky Vredo

Sečky Vredo

Přidat do oblíbených
Sečky Vredo jsou známé pro vynikající výsledky dosévání, přesné dávkování osiva a bezprecedentní procento klíčivosti až 96%.

Sečky Vredo jsou známé pro vynikající výsledky dosévání, přesné dávkování osiva a bezprecedentní procento klíčivosti.

Disky ve tvaru "V"

Tajemstvím za přesným dávkováním a optimálním umístěním osiva do povrchu jsou dvojice disků, které tvoří tvar V. Osivo je přesně dávkováno do vzniklé drážky v požadované hloubce, a to i ve vlhkých podmínkách. Poté jsou drážky zataženy zadním válcem - tím je osivo bezpečně uloženo a povrch zapraven tak, že na greenu je možné ihned hrát. Navíc je osivo ukryto před vyzobáváním místním ptactvem.

Každá dvojice disků je plovoucí, pružinami tlačena směrem do povrchu. Disky tak reagují na nerovnosti terénu. Požadovaná hloubka aplikace osiva je zabezpečena kluzkými lyžinami - u každého jednotlivého disku je umístěna jedna vodící lyžina.
 

Mechanické dávkování

Pohon dávkovacího mechanismu je zabezpečen ozubeným kolem, které se odvaluje na povrchu. Nemusíte tedy nic zapínat, či vypínat, dávkování se automaticky přizpůsobuje pojezdové rychlosti traktoru. Každá dvojice disků má individuální přísun osiva, míra dávkování je zabezpečena přesnými individuálními dávkovacími mechanismy umístěnými na dně zásobníku. U řady Vredo Super Compact lze dávkovat i pod 3 g/m2, navíc nastavení lze ladit velmi jemně, nikoli pouze v předem definovaných krocích.
 

Modelové řady

Sečky Vredo jsou k dispozici v několika modelových řadách s tím, že pro golfová či fotbalová hřiště jsou určeny řady Vredo Compact, Super Compact a Sport. Zatímco modely Compact mají disky v jedné řadě se vzdáleností mezi řádky 7,5 cm, modely Vredo Super Compact a Sport jsou vybaveny dvěma řadami disků se vzdáleností mezi řádky 3,5 cm. MOdely Super Compact určené pro greeny mají tyto dvě řady zasazeny do sebe tak, aby vzdálenost mezi jejich osami byla minimální a bylo dosaženo maximálního kopírování povrchu greenu.
 

Produktivita hýbe světem

Dosévání sečkami Vredo je velmi jednoduché a rychlé. Na golfových hřištích lze dosahovat pracovní rychlosti 10 - 13 km/hod, například 18 greenů tak lze zvládnout za pouhý den a je možné ihned po dosévání hrát. Vysoké procento klíčivosti znamená finanční úsporu na pořízení osiva, viditelně lepší výsledek dosévání a menší počet potřebných zásahů. V neposlední řadě do finanční rovnice vstupuje životnost stroje. Z dosavadní zkušenosti výrobce není důvodu, proč by Vám sečky Vredo neměly sloužit 10 a více let. Stroj bývá navíc využíván i pro jiný účel než dosévání - aerifikaci. Ostré disky spolehlivě prořezávají povrch a otevírají ho pro potřebné biologické procesy.
 

Sečky Vredo pro každého

Sečky Vredo si postupně získaly široký okruh golfových hřišť. Zdaleka se nejedná pouze o prestižní golfová hřiště. Finanční rovnice je neúprosná pro všechny, proto si sečky Vredo našly cestu i tam, kde je nutné pečlivě počítat. Procento klíčivosti, úspora osiva, času a dosažený výsledek jsou pro pořízení nebo pronájem seček Vredo pádnými argumenty.
 

Sečky Vredo k předvedení či pronájmu již nyní

V červnu 2013 uzavřel holandský výrobce seček Vredo partnerství se společností Profigrass, která u modelů určených pro golfová hřiště, sportoviště, parky a veřejné plochy získává zastoupení pro Českou republiku a Slovensko. Sečky Vredo jsou pro Vás k dispozici k vyzkoušení či k pronájmu již nyní.

V případě zájmu kontaktujte nás dále kontaktujte na tel. čísle +420 727 969 184.

Technical specs
Manufacturer
Model Pracovní záběr Vzdálenost nožů Hmotnost Objem zásobníku
Turf-Fix 0,6 m 3,5 cm 246 kg 40 l
Compact 1 m 7,5 cm 565 kg 100 l
Compact 1,4 m 7,5 cm 765 kg 140 l
Compact 1,8 m 7,5 cm 888 kg 180 l
Compact 2,2 m 7,5 cm 1015 kg 220 l
SuperCompact 0,8 m 3,5 cm 830 kg 90 l
SuperCompact 1,2 m 3,5 cm 980 kg 135 l
SuperCompact 1,6 m 3,5 cm 1130 kg 180 l
SuperCompact 2,2 m 3,5 cm 2000 kg 440 l

Vredo

Máte dotaz?

Neváhejte se na nás obrátit.
Poradíme vám.